ÁSZF

Bevezetés
Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Németh Hanna EV (2318 Szigetszentmárton, Jázmin u. 5/2., 57836706-1-33), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett www.edeskaracsonymentesen.hu használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.
Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.


Szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Németh Hanna EV
A szolgáltató székhelye: 2318 Szigetszentmárton, Jázmin u. 5/2.
Levelezési címe: 2318 Szigetszentmárton, Jázmin u. 5/2.
E-mail: hannanemeth9@gmail.com
Adószáma:57836706-1-33
Telefonszámai: +36306586500
Honlap: www.edeskaracsonymentesen.hu
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:

Név: Webhold Internet Bt.
Székhely: 3700 Kazincbarcika, Móricz Zsigmond tér 12. 4/1.
Email: info@wp-tarhely.hu
Telefonszám: +36 20 314 26 91

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a www.edeskaracsonymentesen.hu szolgáltatásait igénybe vevő minden Felhasználóra kötelezően rögzíti a www.edeskaracsonymentesen.hu szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó Szerződési Feltételeket.
A www.edeskaracsonymentesen.hu Németh Hanna tulajdonát képezik és a szerzői jogi védelem alatt állnak.
A regisztráció, illetve a vásárlás során tett kifejezett nyilatkozattal, továbbá a Szolgáltatás használatával a Felhasználó és Németh Hanna között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

Németh Hanna mint a www.edeskaracsonymentesen.hu  üzemeltetője fenntartja jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, azonban a módosításról a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználókat. A felhívást  a Felhasználónak a Felhasználói Fiókjában megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

Regisztráció, vásárlás:

A www.edeskaracsonymentesen.hu szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz kötött, melynek során a Felhasználó választja meg, hogy milyen e-mail címmel és egy általa megválasztott egyedi jelszóval regisztrál. A felhasználó a jelen Általános Szerződési Feltételeket minden további aktus nélkül elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el és kijelenti, hogy a szolgáltatások igénybevétele során betartják a magyar jog szabályait, különösen, de nem kizárólagosan a szellemi alkotásokra, szerzői jogokra és személyiségi jogokra vonatkozó jogszabályokat.

 A Felhasználó regisztrációt követően ellenérték fejében hozzáférést nyer a Szolgáltató által feltöltött recepthez vagy oktatási anyagokhoz, melyeket a  www.edeskaracsonymentesen.hu oldalról letölthet.

Fizetés bankkártyával:
A Paylike rendszerén kerseztül.
A Paylike adatkezelőként jár el az Ön fizetési eszközzel kapcsolatos adatai tekintetében, a feldolgozással kapcsolatos további információkért tekintse meg adatvédelmi szabályzatukat.

Szerzői jogok, felelősség:

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található képek, anyagok, cikkek, küldött hírlevelek szövegek, receptek, grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a  weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Németh Hanna EV.

A Felhasználó a  www.edeskaracsonymentesen.hu  felületéről rendelt könyvet, letöltött receptet vagy felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel. Azaz, többek között a Felhasználó a megtekintett anyagokat, illetve a letöltött anyagokat csak saját célra használhatja fel, azt tovább 3. személy részére nem adhatja tovább, nem másolhatja, sokszorosíthatja, mások számára nem teheti hozzáférhetővé, illetve nem játszhatja le több személy jelenlétében. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő minden kárért felelősség a jogsértő Felhasználót terheli, kivéve ha minden kétséget kizáróan bizonyítani tudja, hogy a kárt elháríthatatlan külső ok idézte elő. (pl: jogosulatlanul hozzáfértek profiljához).

Felhasználó maga tartozik felelősséggel a felhasználófiókjáért.

Felhasználót azonnali értesítési kötelezettség terheli a  www.edeskaracsonymentesen.hu  felé, ha ismeretlen személy hozzáférését érzékeli, és köteles minden biztonsági lépés megtételére. Ezen kötelezettségeknek az elmulasztásából eredő kárért felelősséget nem vállal a  www.edeskaracsonymentesen.hu

Más Felhasználó fiókját nem lehet használni.


Árak, díjfizetés

Az árak forintban értendők és alanyi adómentesek. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, a már megkötött szerződések esetében az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el.

A Felhasználó az oktatási anyag vagy recept ellenértékét a  www.edeskaracsonymentesen.hu online felületén bankkártyás fizetéssel vagy átutalással teljesítheti. A Felhasználó csak akkor jogosult az oktatási anyagok vagy receptek megtekintésére, ha annak ellenértéke a www.edeskaracsonymentesen.hu  számláján jóváírásra került. A befizetésről a www.edeskaracsonymentesen.hu  számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

Elállási jog, jótállás

Tekintettel arra, hogy a termék egy része elektronikus úton kerül átadásra, így azokért az Üzemeltető jótállást nem vállal.

A www.edeskaracsonymentesen.hu felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy tekintettel arra, hogy a Termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. Rendelet 5. § d) pontjára, az említett Korm. Rendelet 4. § és 5. § szerinti elállási jog a Felhasználót nem illeti meg. A sikeres díjbefizetést követően visszatérítésre semmilyen körülmények között nincsen mód


Panaszkezelés:
A fogyasztó írásban a hannanemeth9@gmail.com e-mail címre megírt e-mailben közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.